Mike Acler – produktový design & konzultace

Customer Development Model

Za autora customer development modelu je považován Steve Blank, který je jeden z předních expertů v oblasti podnikání a start-upů.

Jeho přístup k vývoji produktu a podnikání se soustředí na aktivní zapojení zákazníků od samého začátku.

Místo abychom jen vytvořili produkt a doufali, že najdeme zákazníky, Blank zdůrazňuje potřebu průběžné komunikace a testování s cílovou skupinou, což by mělo vést k lepšímu porozumění trhu a efektivnějšímu vývoji produktu.

Je překvapující, kolik společností při tvorbě nového produktu nebo produktových inovacích některé kroky z customer development modelu úplně přeskakuje nebo cíleně ignoruje („my přece své zákazníky známe a nemusíme se jich na něco ptát...“).

Výsledkem bývají proinvestované miliony korun do produktů, po kterých není poptávka a brzy zaniknou. Anebo (v tom lepším) případě jdou podobné částky na různé drobné úpravy, což si můžete přeložit jako podcenili jsme product discovery, výzkum a analýzy, zjistili to až po spuštění a teď naše IT musí podstatnou část dodaného řešení přepracovávat... :-)

Takže jaké kroky najdete v customer development modelu od Blanka? Tady je jeho kuchařka 👩‍🍳.

(Jo a samozřejmě doporučuju pořídit Blankovu knihu The Four Steps to Epiphany, kde je celý model v detailu popsán.)

4 kroky v customer development modelu

Customer discovery

V této fázi se snažíte zjistit víc o zákazníkovi a jeho problémech, představit řešení produktu a ověřit prvotní business model.

Definujte svou hypotézu o

Otestujte hypotézu "problému"

Otestujte hypotézu "produktu"

Ověření

Customer validation

V této fázi zahajujete prodej prvním zákazníkům a podporovatelům a ověřujete své řešení a hledáte pozicování produktu a firmy na trhu.

Připravte se na prodej

Prodejte "earlyvangelistům"

Napozicujte produkt na trhu

Ověřte

Customer creation

V této fázi uvádíte celý produkt, získáváte nové zákazníky a začínáte škálovat na trhu díky správné komunikaci a dalším kanálům, přes které oslovujete zákazníky.

Připravte se

Pracujte na pozicování

Spusťte produkt

Vytvořte poptávku

Company building

V této fázi se z vašeho startupu stává regulérní společnost s definovanými procesy a obchodním modelem. Vaším cílem je oslovení co nejširšího spektra zákazníků a vybudování silného týmu, aby společnost byla dobře připravena pro dlouhodobý úspěch.

Oslovení mainstreamu

Management a kultura

Tvorba oddělení

Reagujte na změny